NetopenX50 : Lokal Deposuz Depolar Arası Aktarım!!!

 

Bu günkü yazımızda şubeleri olan ama lokal depo kullanmayan bir firmanın depolar arası transfer işlemini yapan netopenx kaydını göreceğiz;

 

Set Krnl = CreateObject("netopenx50.kernel")
Set Srkt = Krnl.yeniSirket(vtMSSQL, "DATA2011", "TEMELSET", "", "NETSIS", "NET1", 0)
Set Fatura = Krnl.yeniFatura(Srkt,4) ' 4=LOKAL DEPOSUZ 5=LOKAL DEPOLU
Set FatUst = Fatura.Ust
    FatUst.FATIRS_NO = Fatura.YeniNumara("D") 'D SERISININ SON NUMARASI   
FatUst.TIPI = 2 ' B DEPOLAR
    ' Hareket Türü
    FatUst.AMBHARTUR = 1
    FatUst.GCKOD_CIKIS = 0
  'Gideceği Depo
    IF c_isim.text="CIGLI" THEN 'burda malın gideceği şube numaraları belirleniyor       FatUst.GCKOD_GIRIS = 1
    END IF
    IF c_isim.text="MENEMEN" THEN
       FatUst.GCKOD_GIRIS = 2
    END IF
    IF c_isim.text="ALIAGA" THEN
       FatUst.GCKOD_GIRIS = 3
    END IF
    IF c_isim.text="KARSIYAKA" THEN
       FatUst.GCKOD_GIRIS = 4
    END IF
    IF c_isim.text="KIPA" THEN
       FatUst.GCKOD_GIRIS = 5
    END IF
    fatust.PLA_KODU="00-00"
    FatUst.CariKod = "MERKEZ"  ' cıkıs sube CARI KART OLARAK TANIMLADIM    'Ambar
    FatUst.CARI_KOD2 = c_isim.text ' GIRIS SUBE CARI OLARAK TANIMLADIM c_isim.text alanında alıyorum    'FatUst.CikisYeri = 1
    FatUst.Tarih = trh.text
    'FatUst.KDV_DAHILMI = True
     set rs1 = dbconn.CommonQuery
         query = "SELECT STOKKODU,FIYAT,SUM(MIKTAR) AS MIKTAR FROM [_SERI_TAMPON] GROUP BY STOKKODU,FIYAT" 'tampon tablomdakı satırları alıyorum stok_kodu ve fiyatı aynı olanları gruplayıp satır olarak atıyorum(tblsthar tablosuna)         rs1.recsql(query)
         while not rs1.eof
              STKKOD=rs1.fieldbyname("STOKKODU").asstring
               MIKTAR=rs1.fieldbyname("MIKTAR").asfloat
               FIYAT= rs1.fieldbyname("FIYAT").asfloat
 
    Set FatKalem = Fatura.kalemYeni(STKKOD)
     FatKalem.STra_GCMIK = MIKTAR
    FatKalem.STra_BF = FIYAT
    set rs2 = dbconn.CommonQuery
         query = "SELECT *  FROM [_SERI_TAMPON] WHERE STOKKODU='" & STKKOD & "' AND FIYAT=" & FIYAT & "" 'Seri hareketlerini kayıt ediyorum         rs2.recsql(query)
         while not rs2.eof
               SER=rs2.fieldbyname("SERI").asstring
               MIKT=rs2.fieldbyname("MIKTAR").asfloat
               FIYA= rs2.fieldbyname("FIYAT").asfloat
               IF SER<>"" THEN
               FatKalem.SeriEkle SER,"","","",MIKT
               END IF
         RS2.NEXT
         WEND
         rs2.close
         set rs2 = nothing
  
    rs1.next
    wend
    rs1.close
    set rs1 = nothing
    Fatura.kayitYeni

 

Hepsi bu kadar sorularınız varsa beklerim... Herkese iyi günler...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !